Ajándékozz könyvet Karácsonyra! Akiknek még ajándék-ötletek hiányoznak Karácsonyra, azoknak itt a lehetőség: bekerülési költségen lehet beszerezni a RÉT, Rajz - Építészet - Tánc, avagy építészet gyerekeknek című könyvet a Napházban. 

Ajánló Deme Tamás Phd, egyetemi docens tollából:

"Több funkciójú, izgalmas kötetet tart kezében az olvasó. B-Hajas Ágnes tanulmánykötete
egyrészt szakmai témájú (építészeti), másrészt interdiszciplináris, integratív (képzőművészeti,
mozdulatművészeti), harmadrészt par excellence pedagógiai (művészeti) alkotás. Ez a könyv a tanítói-, vizuális nevelési-, testnevelési- s minden más művészeti pedagógusképzés számára alaptankönyvként ajánlható. Gyakorló óvodapedagógusok, szakkörvezetők, környezeti nevelési szakemberek, ifjúságsegítők részére is hasznosítható gyakorlati ötlettárként, képességfejlesztő segédkönyvként.

    A hazai művészeti és pedagógiai közbeszéd régóta emlegeti a tárgyakat együtt-látó, azaz
integratív szemlélet hiányát. Lám, most itt egy friss fiatal alkotó, aki eredeti módon felmutatja kísérleteinek gyakorlati eredményét – a térbeli tájékozódás (építészi gondolkodás), a művészi képalkotás és a mozdulatimprovizáció (táncok) együttműködésének formáit. A R.É.T. betűszó rejti a rajz, az építészet és a tánc összhangjának játékos címét. A képekkel gazdagon illusztrált kötet konkrét kutatáson alapul, egy foglalkozássorozat gyakorlati gyümölcseit mutatja be. A gyerekmunkák része a mozdulatot indító árnyjáték. Fotói a gyermeki  játékos „nyomhagyás” megteremtésén túllépve a jelképteremtés (vagyis az alkotás) időben, térben megvalósuló modelljeit rögzítik. Hajas Ágnes szemlélete hasonlítható Bartók Béla keleti-nyugati kiegészítő (komplementer) rendszerszintéziséhez, vagy Dienes Valéria orkesztikájához. Filozófiája van.

    A szerző, B. Hajas Ágnes építész, képzőművész, a vizuális- és tánc művészetek kutatója, a kisgyermekkori fejlesztés növelő nevelője szakembere, gyermek játszóház vezető. Könyve felfedezés élményét adó, különleges alkotás. Mindenképp megérdemli a pedagógiai és művészetelméleti különlegességnek kijáró figyelmet."


Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! 


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Flow-alapú nevelés

Alkotás otthon

Alkoss szabadon!