építészet - gyermekeknek


Építészet-gyermekeknek alkotóműhelyek a Napházban


A Napházban különböző érzékszervekhez és érzékelésekhez kapcsolódó integrált művészeti foglalkozásokon, a művészettel való nevelés jegyében alkalmazom a rajz, az építészet, a táncművészet elemeit és alkotásmódszertanát, amely szobrászati, tájépítészeti, zenei, színházi és természetismereti területekkel is kiegészül.


Az építészet-gyermekeknek műhelymunkák során a kezdeti ötlettől egészen a teljes megvalósulásig viszünk egy-egy tervezési vagy tárgyépítési feladatot. Célom, hogy a gyermekek az ötlet csírájától, a tervezési folyamaton keresztül a művük gyümölcsét is megtapasztalják, ezért a műhelyek rendszerint egy kiállítással zárulnak.


A műhelyek mindig egy mese köré szerveződnek,  így a gyermek könnyedén azonosul a "tervezési feladattal". Olyan technikákat ismertetek meg velük, amelyet otthon is bátran alkalmazhatnak, így az alkotás, mint önkifejezés életük részévé válhat.

A TV-Maci műhelyben az akkor nyugdíjba vonuló macinak terveztek a gyermekek vidéki házat. A tervezési, modellezési feladatok tájépítészeti feladatokkal egészültek ki. Az én házam című műhelyen az alaprajz fogalmát síkban, térben, majd természeti közegben is körbejártuk, a megmodellezett házakkal település-lehetőségeket vizsgáltunk. A fehér bolygó lakói című műhelyben egy távoli bolygóról érkező űrlények számára faragtak a gyermekek vájt házakat ytongból. A műhely mozgással árnyjátékos feladattal, virtuális festéssel és tájépítészeti feladattal egészült ki. Majd a múltból merítettünk ötletet és a Bábeli zűrzavar témáját dolgoztuk fel balsafa modellek építésével, torony építéssel, mesejátékkal, helyszíni tudósítással. A Csodabogár című műhelyben a drótvázazás, gipszezés technikájával alkottunk ölbe vehető bogarakat, a Fejesek című műhelymunkán a Húsvét szigeteki titokzatos szobrok szolgáltak témául, a Hold titkos arca című műhelyen pedig a Hold vált tervezési helyszínné.

Az építészet, mint rendező erő jelenik meg a foglalkozások során. Minden téma (mese) különböző alkotási technikákkal való körüljárása közelebb visz a központi kérdés megértéséhez, közben rengeteg ismeretet sajátíthatnak el  - mintegy mellékesen - a gyermekek.


Alkotás a természetben

Az építészet természet nélkül élhetetlen, ezért fontosnak tartom a teremtett világ megismertetését a gyermekekkel. Ahogyan az alkotásaikat a természetbe ágyazzák - maguk is belehelyezkednek a természeti közegbe, ahová később szívesen nyúlnak vissza ötletért, alapanyagért, alkotási technikáért, mindeközben megtapasztalhatják, hogy a virtuális világnál létezik izgalmasabb...
R.É.T. Rajz-Építészet-Tánc, avagy Építészet gyermekeknek
 

A gyermekek számára nincsenek határok, nincsenek egymástól elkülönített művészeti ágak, hanem minden EGY , azaz alkotás, vagy az ő nyelvükön: JÁTÉK. Éppen ezért a gyermekek a legnyitottabbak az olyan alkotó folyamatokra, amelyek különböző művészeti ágak határain túllépnek, hiszen a gyermekek számára nem léteznek keretek és egymástól elválasztott szakterületek sem. Ők, ha alkotnak, egész lényükkel alkotnak, - Teremtenek -  nézhetjük mi azt építészetnek, vagy akár táncnak is.Az orvostudomány  jelenlegi állása szerint a gyermekek 6 éves korukig fejleszthetők a legsikeresebben. Az eddig kifejlődött idegpályák stimulálásához különösen fontosnak tartják az érzékek korai fejlesztését és minél több érzékszerv együttes, vagy kapcsolt alkalmazását ahhoz, hogy az idegpályák a legoptimálisabban fejlődhessenek ki.


Az építészet - gyermekeknek egy olyan műhelymunka, amely a R.É.T.  -rajz, építészet, tánc-elemeit felhasználva jár körül tervezési, problémamegoldási feladatokat.
A műhely során a rajzos feladatokon túl játékos modellezési, anyagismereti, építészet-elméleti feladatokon keresztül bontakozik ki az alkotás, illetve egy-egy alkotás tervezésétől a megvalósulásáig végigvezetett folyamata. A foglalkozáson külön hangsúlyt fektetek az önálló kérdésfelvetés fontosságára és a válaszok több szempontból való körüljárására, amely segíti a gyermekek megfigyelőképességét és önálló véleményalkotását környezetükről.


A három órás és a nyári  5 napos műhelyekre folyamatosan lehet jelentkezni, a csoport-árban a felhasznált anyagok, a végső mű, szerszámok használata, oktatás, helyiségbérlet, tea és rágcsálnivaló is benne van.

Kérjen egyedi árajánlatot a 3 órás építész műhelyekre! 
Szervezze meg Ön gyermekének az alkotóműhelyt!
 
Válasszon témát és szervezze meg barátaiból álló csoportját!

 
A foglalkozás csoport-ára független attól, hogy hány gyermek jön. 1-8 főig tudunk résztvevőket fogadni.

A foglalkozás ára tartalmazza az oktatást, anyagok eszközök használatát, helyiségbérletet, felhasznált alapanyagokat, elkészült alkotásokat, gyümölcsöt, innivalót.
 
Nyári alkotóműhelyek:


Szervezze meg Ön gyermekének a nyári alkotóműhelyt!

Válasszon témát  a RÉT témák menüpont alatt és szervezze meg barátaiból álló csoportját!

Felnőtt és gyermek vegyes csoportos alkotásra is lehetőség van, így gyermekével együtt alkothat.


Jelentkezni a megadott elérhetőségeken lehetséges.

Nagyobb létszámú csoport fogadására is lehetőség van! Amennyiben nagyobb létszámú csoportot szervez, vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.